เนื้อเพลง-คอร์ดเพลง Tchu Tcha Tcha (Eu quero tchu, Eu quero – Joao Lucas & Marcelo

เนื้อเพลง Tchu Tchu Tcha คำอ่านไทย Pitbull feat Enrique Iglesias

ศิลปิน Joao Lucas & Marcelo

Caperucita Roja, a donde tu va?
(Caperucita Roja , อะ ดอนดีทู va)
Pa lavante la thcu tchu tchu tcha
(พา lavante ลา thcu tchu tchu tcha)
Wow como ha cambiado este cuento
(เวา โคโม ฮา cambiado este cuento)
Pero me gusta
(เพโร มี gusta)

I’m picking you, you what I want
(แอม พีคคิงส ยู , ยู ฮว็อท ไอ ว็อนท)
I want your thcu thca tcha tchu tchu thca,
(ไอ ว็อนท ยุร thcu thca tcha tchu tchu thca ,)
Thcu thca tcha tchu tchu thca
(Thcu thca tcha tchu tchu thca)
I’m picking you, you what I need
(แอม พีคคิงส ยู , ยู ฮว็อท ไอ นีด)
I need your thcu thca tcha tchu tchu thca
(ไอ นีด ยุร thcu thca tcha tchu tchu thca)
Thcu thca tcha tchu tchu thca
(Thcu thca tcha tchu tchu thca)

[?] I love to teach you, I love to freak you
([ ] ไอ ลัฝ ทู ทีช ยู , ไอ ลัฝ ทู ฟรีค ยู)
She loves religions its’cool find a preacher
(ชี ลัฝ ริลีจอัน itscool ไฟนด อะ พิทเชอร์)
She wants control [?]
(ชี ว็อนท ค็อนทโรล [ ])
She wants a contract mhm how [?]
(ชี ว็อนท ซา คอนทแร็คท อึม เฮา [ ])
Rihannas I just wanna f*ck to say at elast
(รีอานน่า ซาย จัซท วอนนา เอฟ *ck ทู เซ แอ็ท elast)

I know you wanna give me a piece of that ass
(ไอ โน ยู วอนนา กิฝ มี อะ พีซ อ็อฝ แดท อาซ)
I can see it in your eyes yeah yeah yeah
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ เย่ เย่ เย่)
And you can try, you can try to fight
(แอ็นด ยู แค็น ทไร , ยู แค็น ทไร ทู ไฟท)
But you gonna say yeah yeah yeah
(บัท ยู กอนนะ เซ เย่ เย่ เย่)

I’m picking you, you what I want
(แอม พีคคิงส ยู , ยู ฮว็อท ไอ ว็อนท)
I want your thcu thca tcha tchu tchu thca,
(ไอ ว็อนท ยุร thcu thca tcha tchu tchu thca ,)
Thcu thca tcha tchu tchu thca
(Thcu thca tcha tchu tchu thca)
I’m picking you, you what I need
(แอม พีคคิงส ยู , ยู ฮว็อท ไอ นีด)
I need your thcu thca tcha tchu tchu thca
(ไอ นีด ยุร thcu thca tcha tchu tchu thca)
Thcu thca tcha tchu tchu thca
(Thcu thca tcha tchu tchu thca)
[x2]
([ x2 ])

You know my reputation
(ยู โน มาย เรพิวเทฌัน)
We ain’t gotta talk about it baby I feel about it
(วี เอน กอททะ ทอค อะเบาท ดิธ เบบิ ไอ ฟีล อะเบาท ดิธ)
I ain’t got no patience so [?] we’re here for a good time,
(ไอ เอน ก็อท โน เพเฌ็นซ โซ [ ] เวีย เฮียร ฟอ รา เกิด ไทม ,)
So let’s take a [?]
(โซ เล็ท เทค เก [ ])
And let em f*ck you blind
(แอ็นด เล็ท เอ็ม เอฟ *ck ยู บไลนด)

I know you wanna give me a piece of that ass
(ไอ โน ยู วอนนา กิฝ มี อะ พีซ อ็อฝ แดท อาซ)
I can see it in your eyes yeah yeah yeah
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ เย่ เย่ เย่)
And you can try, you can try to fight
(แอ็นด ยู แค็น ทไร , ยู แค็น ทไร ทู ไฟท)
But you gonna say yeah yeah yeah
(บัท ยู กอนนะ เซ เย่ เย่ เย่)

I’m picking you, you what I want
(แอม พีคคิงส ยู , ยู ฮว็อท ไอ ว็อนท)
I want your thcu thca tcha tchu tchu thca,
(ไอ ว็อนท ยุร thcu thca tcha tchu tchu thca ,)
Thcu thca tcha tchu tchu thca
(Thcu thca tcha tchu tchu thca)
I’m picking you, you what I need
(แอม พีคคิงส ยู , ยู ฮว็อท ไอ นีด)
I need your thcu thca tcha tchu tchu thca
(ไอ นีด ยุร thcu thca tcha tchu tchu thca)
Thcu thca tcha tchu tchu thca
(Thcu thca tcha tchu tchu thca)
[x2]
([ x2 ])

If you, you know
(อิฟ ยู , ยู โน)
How much I want you right now
(เฮา มัช ไอ ว็อนท ยู ไรท เนา)
Girl I’m on the line see you come around
(เกิล แอม ออน เดอะ ไลน ซี ยู คัม อะเรานด)
I want you right now
(ไอ ว็อนท ยู ไรท เนา)

I’m picking you, you what I want
(แอม พีคคิงส ยู , ยู ฮว็อท ไอ ว็อนท)
I want your thcu thca tcha tchu tchu thca,
(ไอ ว็อนท ยุร thcu thca tcha tchu tchu thca ,)
Thcu thca tcha tchu tchu thca
(Thcu thca tcha tchu tchu thca)
I’m picking you, you what I need
(แอม พีคคิงส ยู , ยู ฮว็อท ไอ นีด)
I need your thcu thca tcha tchu tchu thca
(ไอ นีด ยุร thcu thca tcha tchu tchu thca)
Thcu thca tcha tchu tchu thca
(Thcu thca tcha tchu tchu thca)
[x2]
([ x2 ])

คอร์ดเพลง  Tchu Tcha Tcha

คอร์ดเพลงสากล