คอร์ดเพลง กลับตัวกลับใจ

Tune down ½ step to Eb

F Em Dm7 Cmaj7
อยากกลับตัว กลับใจ อยากเป็นคนที่ดีพอ
F Em Dm7
แต่จะขอ ให้เธอ จงรอได้ไหม

C Em Am Dm7 G
เธอทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ เธอทำให้ฉันมีความตั้งใจมากมาย
C Em Am Dm7 G
เธอทำให้ฉันอยากทำให้เธอไม่อาย เวลาที่ใครถามว่าเรานั้นเป็นอะไร
C Em Am Dm7 G
เคยได้แต่คิดปล่อยให้ชีวิตเสเพล เคยแต่ทุ่มเทเวลาให้คนมากมาย
C Em Am Dm7 G
ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใคร แต่ในวันนี้ จะมีไว้เพื่อเธอ

F Em Dm7 Cmaj7
* อยากกลับตัวกลับใจ อยากเป็นคนที่ดีพอ
F Em Dm7 G
แต่จะขอ ให้เธอจงรอได้ไหม รอฉันคนนี้

C Em Am G
** อยากดีพอให้สมที่เธอนั้น โน้มตัวลงมาอยู่ข้างฉัน
F Em Dm7 G
ก็เธอคือคนสำคัญ บอกเลยไม่ต้องเกรงใจ
C Em Am G
อยากดีพอให้สมกับความรักที่เธอให้มา เข้าใจไหม
F Em Dm7 G C
ไม่มีอะไรที่มันมากไป กับคนที่เป็นหัวใจของฉันคนนี้

Instrument: D

C Em Am Dm7 G
ที่ให้วันนี้อาจเป็นเพียงคำสัญญา แต่ว่าเวลาจะทำให้เธอมั่นใจ
C Em Am Dm7 G
ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใคร แต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธอ

Repeat * , **
Instrument: C | Em Am | F | G |

Repeat * , **